Upozornění pro zákazníky!!! Kamenná prodejna Praha je trvale uzavřena. V současné době pro vás připravujeme E-shop. Děkujeme za pochopení.

výrobci
počítadlo přístupů
online: 10
dnes: 216
týden: 734
celkem: 1157396

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pozn.podmínky i web stále upravujeme - aktuálně připravujeme e-shop a o jeho spuštění vás budeme informovat na těchto stránkách a sociálních sítích!!!


Vítejte v prodejní galerii a elektronickém obchodě www.bijoux-nemesis.cz !!!

Obchodní podmínky a informace zde uvedené platí pro objednávky v našem internetovém a v sídle firmy.

Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží kupujícím.

Tyto "obchodní podmínky" upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.bijoux-nemesis.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 

Úvodní ustanovení

 

 1. Provozovatelem internetového obchodu a kurzů výroby šperků v sídle firmy (dále jen prodávající) je:

  Mgr. Vladimíra Prošková

  IČO: 68848021
  DIČ: CZ7953110297
  Sídlo: Trnová 72, Trnová, Praha-západ, PSČ 252 
  10

                                   Bankovní spojení:  Česká spořitelna, Číslo účtu: 2531060319/0800

                                                              IBAN  CZ16 0800 0000 0025 3106 0319, BIC  GIBACZPX

 

Mob: +420 603 829 222
Email:
info@bijoux-nemesis.cz

 

Prodávající se zabývá zejména prodejem  a  výrobou  šperků, bižuterie, dárkových a dekoračních předmětů, módních a oděvních doplňků (organizování hand-made veletrhů, festivalů životního stylu aj.)

 1. Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Další ustanovení v obchodních podmínkách blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 

Uzavření smlouvy

 

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 4. Prodávající dodá kupujícímu zboží v případě, že se jedná o Českou Republiku, balíkem České pošty na dobírku nebo dle zvoleného způsobu úhrady po zaplacení objednávky platební kartou či na účet prodávajícího. Zboží je rovněž možné uhradit při jeho převzetí v sídle firmy. V případě dodání objednávky mimo území České Republiky prodávající zasílá zboží na základě zaplacené faktury, která je zákazníkovi zaslána následně po potvrzení objednávky.
 5. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu www.bijoux-nemesis.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení konkrétní objednávky.
 6. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od jeho doručení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem používané, nošené či mechanicky poškozené a musí být vráceno v původním obalu.  
 7. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

  

Dodací podmínky

 

 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
 2. Za dodání zboží se považuje odeslání zboží kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce.
 3. Prodávající obvykle dodá zboží do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, je povinen mu tuto skutečnost neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, je-li u konkrétního zboží uvedena delší dodací lhůta.
 4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší, zejména vzhledem k povaze zboží nabízeného prodávajícím jako jsou ručně vyráběné šperky, zakázková bižuterie a další hand-made sortiment prodávajícího.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení objednávky či faktury), objednání jiného zboží, případně finančním dorovnání ceny nebo jiné adekvátní náhrady.
 6. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 7. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty jako doporučená zásilka, cenný balík, balík do ruky nebo balík na poštu na adresu uvedenou v objednávce.
 8. Při osobním odběru v sídle firmy, je zboží připraveno k vyzvednutí na adrese Galerie šperku a korálky Bijoux Nemesis, Mgr. Vladimíra Prošková, Trnová 72, 252 10. V případě osobního odběru budete informováni e-mailem, formou sms nebo telefonicky ihned, jakmile bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud se dostavíte dříve, než-li Vás kontaktujeme, může se stát, že objednané zboží ještě nebude připraveno k odběru! Zboží k osobnímu odběru, které dosud nebylo uhrazeno, bude rezervováno v sídle firmy po dobu 30 dnů, pokud není dohodnuto jinak. Předem uhrazené, či jiným způsobem rezervované zboží (osobní odběr, zakázková výroba, pozáruční opravy, záloha na objednávku), může zákazník vyzvednout či odebrat kdykoliv dle svého uvážení a to v provozní době prodávajícího na základě výzvy zaslané zákazníkovi (e-mail, sms atd.).
 9. Poštovné pro Českou Republiku: doporučená zásilka je 40,- Kč, při platbě předem na účet či platební kartou, doporučená zásilka s dobírkou včetně poštovného je 60,- Kč, cenný balík je 100,- Kč, obchodní balík je 120,-Kč.
 10. Cena poštovného je uvedena vždy u konkrétního výrobku či zboží, pokud není na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím cena poštovného stanovena jiným způsobem (sleva).
 11.  V případě objednání zboží v hmotnosti nad 2 kg je poštovné účtováno dle tarifu České pošty.

 

Platební podmínky

  

 1. Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. faktury, před dodáním zboží, na základě uhrazení dobírkové částky při dodání zásilky nebo výzvy k vyzvednutí zboží v sídle firmy.
 2. K cenám výrobků na stránkách internetového obchodu není připočítáno poštovné. Balné v našem obchodě není účtováno!!!  Vaše zásilky šperků a dalšího sortimentu zdarma zabalíme do ozdobných organzových sáčků případně jiného obalového materiálu dle povahy dodávaného zboží.
 3. Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH, neboť prodávající není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou tudíž konečné. V případě větší objednávky může poskytnout prodávající kupujícímu individuální slevu na základě předchozí dohody, pokud není uvedeno jinak. Výše uvedené neplatí pro již zlevněné zboží. Na individuální slevy není právní nárok, s výjimkou avízovaných slev na veškerý sortiment prodávajícího viz.  odst. 5 článku IV. níže.
 4. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad.
 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY - 
  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Galerie šperku a korálky Bijoux Nemesis, Trnová 72, Praha-západ, 252 10; nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo: 2531060319/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. na účet " prodávajícího“; bezhotovostně platební kartou. Další podrobnosti jsou uvedeny v ceníku poštovnéhoSpolečně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši (tj. ve výši uvedené v ceníku poštovného, není-li výslovně sjednáno jinak). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani případ, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartou.
  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.
  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby - uvést své jméno. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  V případě, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartou bude zboží odesláno až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího či viditelně umístěny na vyhrazených místech v sídle firmy. Slevy poskytované v rámci internetového prodeje nemusí být vždy totožné se slevami v rámci sídla firmy a naopak, pokud není uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není dohodnuto jinak.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen o čemž je povinen kupujícího ihned informovat. V takovém případě má kupující možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat i prostřednictvím e-mailové pošty na  E-mail: info@bijoux-nemesis.cz). 

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) doprava a převzetí zboží

 

 1. Kupující má právo podle občanského zákoníku v platném znění, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.  1.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze; jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (pro vyloučení pochybností se uvádí, že takovýmto zbožím není zakoupený šperk či bižuterie) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, na své náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu naší provozovny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dní zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácené zboží zaslané na adresu prodávajícího na dobírku, není prodávající povinen přijmout.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upravena v ceníku poštovného.
 7. Výše uvedené podmínky platí rovněž v případě nákupu zboží v sídle firmy. Zákazník  je při zakoupení zboží obeznámen se stavem a kvalitou zakoupeného produktu. Zakoupené zboží lze bez udání důvodu vrátit na adresu sídla firmy prodávajícího do 14-ti dnů od jeho zakoupení (určující je datum doručení zboží na adresu sídla firmy jakýmkoliv způsobem) s úmyslem odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Takto vrácené zboží nesmí být nošené či jinak používané nebo mechanicky poškozené a musí být vráceno v původním obalu, pokud není uvedeno jinak.
 8. Jakékoliv pozdější reklamace a požadavky zákazníka nejsou považovány za odstoupení od smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a dalších ustanovení a budou řešeny v rámci reklamačního řádu prodávajícího uvedeného níže.

 

Ochrana osobních údajů

 

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jak ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího jsou důvěrné a budou použity pouze níže uvedeným způsobem.
 2. Prodávající má povinnost vyřadit registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Veškeré nakládání s osobními údaji v rámci internetového obchodu a kamenné provozovny prodávajícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 4. Prodávající prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich používáním. Veškeré informace získané v obchodním styku nebudou poskytovány třetím osobám ani používány jiným než stanoveným způsobem. Jakékoliv další používání získaných informací bude předem konzultováno s konkrétním zákazníkem.
 5. Získané informace bude prodávající užívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky.
 6. Galerie šperku a korálky Bijoux Nemesis používá při komunikaci se zákazníky elektronickou poštu (dále jen e-mail) nebo telefonní číslo formou sms, dle zvolené služby. Některé obchodní procesy využívají automaticky při komunikaci s uživatelem emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo zasílání newsletteru.

 

Závěrečná ustanovení 

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den zakoupení zboží v sídle firmy, v případě nákupu v elektronickém obchodě je rozhodný den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky nebo zakoupením zboží v kamenné provozovně, kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění, není-li dohodnuto jinak.

 

Záruka a Reklamace

 

 

       I.         Záruční podmínky

 

Galerie šperků a korálky Bijoux Nemesis, Trnová 72,  Trnová, Mníšek pod Brdy, Praha-západ, 252 10

 IČ: 68848021

 tel: +420 603 829 222

e-mail:  info@bijoux-nemesis.cz

                                  objednavky@bijoux-nemesis.cz

                                         (dále jen prodávající) poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.

 

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené:

 

 • Mechanickým poškozením
 • Běžným opotřebením v rámci obvyklého užívání
 • Změnami v barvách galvanizace
 • Nevhodným zacházením a údržbou
 • Vnějšími vlivy
 • Zásahem třetí osoby
 • Pro dlouhodobé zachování původního vzhledu šperků a bižuterie doporučujeme tyto před spaním a také koupelí odkládat.  Především šperky z bižuterních komponentů by neměly přijít do kontaktu s vodou, která může zkrátit jejich životnost a způsobit změny v barvě  galvanizace (barevný pokov). Jednotlivé šperky by měly být chráněny před světlem, prachem a uchovávány odděleně, vhodné jsou organzové sáčky – zdarma k nákupu našich šperků.
 1. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně bez zbytečného odkladu, nejlépe do  5 dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu. V případě zboží zakoupeného v provozovně prodávajícího na adrese Jungmannova 4, Praha 1, lze oznámení o zjištěné vadě učinit také přímo zde a to odpovědné osobě přítomné na prodejně.
 2. Kupující je povinen uvést číslo objednávky, doložit doklad o zakoupení zboží (faktura, dodací list, dokladu o zaplacení-EET účtenka v běžném režimu). Bez předložení platného dokladu o zakoupení (při jeho ztrátě), může prodávající reklamaci uznat pouze v případě, že se jedná o originální rukodělné výrobky prodávajícího, kdy je prodávající na základě této skutečnosti schopen předmětné zboží identifikovat.
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, sms či telefonicky, pokud se nedohodnout jinak.
 4. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 5. Reklamace týkající se odlišného vzhledu zboží v závislosti na barevném rozlišení monitoru PC, nemohou být důvodem pro jeho vrácení.

            

         II.            Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 

 1. Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších zákonů a nařízení.
 2. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu.
 3. Vracené zboží musí být nepoškozené a nesmí vykazovat známky používání a musí být vráceno v původním obalu, který naše galerie poskytuje zpravidla zdarma jako službu zákazníkům (ozdobné sáčky, krabičky a další).  Pokud není možné vrátit zboží v originálním obalu, může prodávající nárokovat úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 4. Kupující nemá nárok odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v případě, že zboží bylo vyrobeno na zakázku (viz. originální výrobky prodávajícího) nebo bylo zboží jiným způsobem upraveno dle přání zákazníka (dle ustanovení  občanského zákoníku)
 5. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat (e-mail).
 6. V případě zboží vráceného poštou musí být zboží dostatečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalenou či přepravou poškozenou zásilku nepřevzít.
 7. Zboží musí být prodejci vráceno kompletní, tedy i s případnými dárky k nákupu (náušnice, korálky a další pozornosti). V případě, že toto kupující nedodrží, má prodávající právo přiměřeně ponížit kupní cenu (zápočet).
 8. Při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a dohodne s ním způsob vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit kontaktní formulář umístěný ve webovém rozhraní obchodu do jehož textu uvede “Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ….., číslo objednávky ……….“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat také korespondenčně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v kontaktních údajích v čl. 1 obchodních podmínek (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“).
 9. Pokud již došlo kupujícím k uhrazení částky a vznikl mu nárok na odstoupení od smlouvy, prodávající zašle na adresu kupujícího dobropis, který kupující potvrdí a zašle zpět prodávajícímu. Na základě přijetí potvrzení od zákazníka, prodávající provede vrácení peněz, pokud není dohodnuto jinak.

 

               III.              Odpovědnost za vady a opravy šperků

         

 1. Při převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu zboží při jeho převzetí, a pokud to není možné, musí provést kontrolu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží či výrobku. Nemá-li zakoupené zboží požadovanou jakost a bezvadnou kvalitu při převzetí, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, tedy výměnu zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a jedná se o skutečnou vadu (nikoliv např. přirozenou kresbu přírodních materiálů).
 2. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, např. šperků a bižuterie, může kupující požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy (vrácení peněz). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou a opravu lze provést bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatnou opravu zboží (šperků a bižuterie).
 3. Právo na výměnu zboží či opravu její součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud tato způsobuje, že nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má i kupující právo od smlouvy odstoupit.       
 4. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy dle platných právních předpisů nebo pokud neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti či opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.  

 

                       IV.                 Práva z vadného plnění

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravue reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

                    

                        V.              Další práva a povinnosti smluvních stran

 

 1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

                         VI.                  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 

   

Opravy šperků, zakázková výroba, dárkové poukazy a slevy

 

 1. Opravy bižuterie a šperků nezakoupených v naší Galerii BN

 

V rámci servisu pro zákazníky galerie nabízíme i opravy šperků, které jste u nás nezakoupili!!!

  

V naší Galerii vám rády opravíme i šperky, které jste v naší prodejně nezakoupili. Například přetržené korálky, perly, minerály či jiné šperky a bižuterie, opravy náušnic, náramků, výměna bižuterních komponentů, náušnicových háčků – bižuterní kov – stříbro – ocel – pro alergiky) atd. Chybějící materiál, zejména u starších šperků lze nahradit podobným materiálem z našich zásob a dát tak vašim oblíbeným šperkům zcela nový vzhled.

 

Opravené u zboží je většinou k dispozici do 10 až 25 pracovních dnů, pokud není uvedena jiná dodací lhůta. Tato dodací lhůta je pouze orientační.

 

Její délka je závislá na celkovém počtu objednaného zboží a také počtu objednávek před vámi v daném období. Delší dodací lhůta je vždy dohodnutá individuálně e-mailem či prostřednictvím sms. Pokud potřebujete dodat zboží do určitého termínu, informujte nás o tom v poznámce objednávky nebo mailem, kontaktním formulářem e-shopu, sms či přímo při předání šperků do opravy.

 

Pokud rozsah poškození nebude příliš rozsáhlý a bude se jednat o vadu opravitelnou, pokusíme se vám vyhovět. Cena bude stanovena dohodou, podle práce a použitého materiálu a po důkladném obeznámení se s daným poškozením.

 

Jakmile budou vaše šperky připraveny k vyzvednutí, obdržíte informativní sms Galerie šperků Bijoux Nemesis. Po obdržení sms zprávy můžete Vaše šperky vyzvednout v sídle firmy nebo vám budou zaslány na vaši adresu, pokud není dohodnuto jinak.

 

Dostavíte-li se do sídla Galerie BN dříve, než obdržíte sms zprávu, může se stát, že vaše šperky dosud nebudou připraveny.

 

Vždy, prosím, vyčkejte na informativní sms zprávu!!!

 

Dotazy k opravám prosím směřujte na:

e-mail: info@bijoux-nemesis.cz

 

Pokud, i přes naši veškerou snahu, obdržíte zboží a najdete na něm technické vady či mechanické poškození, poškozené části, kontaktujte prodávajícího na tel: 603 829 222 nebo na info@bijoux-nemesis.cz, a následně s vámi bude dohodnut další postup. Podobným způsobem prosím postupujte v případě internetových objednávek. Zboží nafoťte a fotografie zašlete e-mailem k posouzení.

Následně společně zvolíme nejvhodnější postup. 

 

Pokud se vám podařilo mechanicky poškodit šperk zakoupený v naší Galerii, popř. jiný výrobek, je možné jej opravit. 


Cena této služby bude určena po důkladném obeznámení se s daným poškozením.

 

 

Zakázková výroba šperků, bižuterie a šátků

 

2. Zakázková výroba šperků, bižuterie a originálních šátků Galerie Bijoux Nemesis 

 

V naší Galerii si můžete nechat vytvořit i šperk dle vašeho přání, našeho návrhu, případně na základě předlohy či fotografie. Šperky lze zhotovit z komponentů dostupných v našem obchodě (korálky, minerály, říční perly, kovové komponenty a další) nebo si můžete přinést materiál vlastní a my jej doplníme podle potřeby. Na zakázku bude vystaven doklad s vaším jménem a po zaplacení zakázky, případně zálohy, vlastní šperk vyrobíme. Cena bude stanovena dohodou, na základě zvoleného postupu výroby a použitého materiálu.

 

Zakázkové zboží je většinou k dispozici do 10 až 25 pracovních dnů, pokud není uvedena jiná dodací lhůta. Tato dodací lhůta je pouze orientační.

 

Její délka je závislá na celkovém počtu objednaného zboží a také počtu objednávek před vámi v daném období. Delší dodací lhůta je vždy dohodnutá individuálně e-mailem či prostřednictvím sms. Pokud potřebujete dodat zboží do určitého termínu, informujte nás o tom v poznámce objednávky nebo mailem, kontaktním formulářem e-shopu, sms či přímo při předání šperků do opravy.

 

Jakmile bude zakázka připravena k vyzvednutí, budete informováni prostřednictvím sms zprávy na telefonní číslo, které jste uvedli při objednávce. Následně můžete vaše zakázky vyzvednout kdykoliv v sídle firmy, není-li dohodnuto jinak. Zakázkové zboží bude vydáno na základě předložení dokladu vystaveného při zaplacení. Při ztrátě dokladu zboží vydáme na základě kopie dokladu s vaším jménem, která zůstává v galerii.

 

Vždy prosím vyčkejte na informativní sms zprávu!!!

 

Dotazy k zakázkové výrobě prosím směřujte na:

e-mail: objednavky@bijoux-nemesis.cz

 

 

Při vyzvednutí je možné šperky vyzkoušet a dodatečně upravit délku či provést další drobné úpravy na vaše přání. Nebudete-li se zakázkou spokojeni, konzultujte s odpovědnou osobou (Mgr. Vladimíra Prošková – tel: 603 829 222) či jinou pověřenou osobou.

Vaše požadavky se pokusíme vyřešit k vaší úplné spokojenosti!

  

 

Také je možné upravit na míru hotové šperky v naší Galerii BN. Drobné úpravy při zakoupení hotových šperků provádí naše galerie Zdarma.

 

Bižuterii a šperky vyrobené na zakázku či jiným způsobem upravené dle přání zákazníka, nelze vrátit bez uvedení objektivního důvodu. Ostatní ustanovení týkající se záruky, reklamace a oprav nejsou tímto ustanovením dotčena a řídí se dle platných právních předpisů a obchodními podmínkami Galerie BN.

 

 

Na zakázku lze vyrobit i menší či větší množství našich originálních šátků. Hodí se nejen pro každodenní nošení, ale také jako elegantní součást uniforem vašich zaměstnanců či propagačních akcí. Při větším odběru poskytujeme individuální slevy. Šátky mají originální funkční střih, který umožňuje několik způsobů uvazování, stálý tvar, snadno se udržují.

 

Jednotlivé šátky ušijeme i na zakázku pro konkrétního zákazníka v jediném provedení, umožňují-li to naše skladové zásoby látek atd. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

 

V případě zakázkové výroby šátků platí stejná pravidla uvedená výše, týkající se zakázek, oprav a podmínek vyzvednutí zboží.

 

Dárkové poukazy a slevy

 

3. Dárkové poukazy

 

 

Prostřednictvím našeho e-shopu lze zakoupit rovněž Dárkové poukazy na nákup šperků, korálků a dalšího sortimentu v hodnotě 350,- kč, 500,- kč, 600,- kč, 700,- kč, 800,- kč, 1.000,- kč, 1.500,- kč  a 2.000,- kč.

 

Dále Dárkové poukazy  na kurzy výroby šperků pro začátečníky – 500,- kč, kurzy pro mírně pokročilé – 500,- kč, a kurzy výroby šperků – pokročilé ketlování atd. – 500,- kč.

 

Platnost všech našich dárkových poukazů je 6 měsíců, není-li na základě dohody mezi prodejcem a kupujícím stanovena doba delší.

 

Dárkové poukazy lze vyrobit i bez uvedení hodnoty.

 

Poukazy jsou k dispozici v sídle firmy i k zaslání poštou v laminovaném provedení, po dohodě zasíláme poštou na vaši adresu či adresu obdarovaného, případně e-mailem ve formátu PDF, pakliže jsou poukazy uhrazeny buď v sídle firmy, v e-shopu, nebo předem na účet.

 

Další informace k dárkovým poukazům naleznete na

www.bijoux-nemesis.cz/obchod

nebo www.bijoux-nemesis.cz/kurzy

 

Kdykoliv nás kontaktujte na info@bijoux-nemesis.cz !!!

 

 

 4. Slevy

 

Kromě nákupních akcí, o kterých budete vždy informováni na našich stránkách či při návštěvě facebookových stránek, poskytujeme také individuální slevy a dárky stálým zákazníkům.

 

Nabízíme časově omezené slevy ve výši 10 %, 20 %, 30 % a  akce 2 + 1 zdarma na veškerý sortiment.

Akční nabídky a slevy neplatí bezvýhradně pro internetový prodej a facebook market současně!!!

O našem postupu budete vždy informováni na webu či v Galerii BN v sekci www.bijoux-nemesis.cz/novinky

 

Na individuální slevy a dárky není právní nárok!

Změna systému slev vyhrazena.

 

Jak nakupovat v e-shopu…. 

 1. Objednávku v našem internetovém velkoobchodě může uskutečnit pouze registrovaný zákazník.
 2. Zboží je rozděleno do skupin, u jednotlivých položek jsou uvedeny základní údaje a ceny.
 3. Vybrané zboží kliknutím na ikonku košíku uložíte do svého nákupního košíku.
 4. V košíku můžete znovu zkontrolovat výběr zboží, a to kliknutím na název zboží.
 5. Po vyplnění formuláře budete mít možnost svou objednávku překontrolovat a upravit.
 6. Pokračovat můžete odesláním Vaší objednávky.
 7. Po odeslání objednávky se Vám budeme neprodleně věnovat, případně vás informovat o stavu objednávky.
 8. UŽIVATELSKÝ účet: Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující opakovaně poruší své povinnosti z kupní smlouvy vyplývající (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Pro další informace o produktu či objednávce nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na tel: 603 829 222 či

e-mail: objednavky@bijoux-nemesis.cz

 

Způsoby odběru Zboží zakoupeného on-line nebo v sídle firmy

 

Česká pošta - Poštovné pro Českou Republiku - doporučená zásilka je 40,- Kč, při platbě předem na účet či platební kartou, doporučená zásilka s dobírkou včetně poštovného je 60,- Kč, cenný balík je 100,- Kč,-.

 V případě objednání zboží v hmotnosti nad 2 kg a při dodání zboží mimo území ČR je poštovné účtováno podle tarifu České pošty.

V případě objednávky zboží nad 2.000,- korun je poštovné zdarma (v rámci ČR), pokud není uvedeno jinak.

Osobní odběr (pouze po předchozí dohodě) - Při osobním odběru je zboží připraveno k vyzvednutí na adrese Galerie šperku a korálky Bijoux Nemesis, Trnová 72, Praha-západ, 252 10. V případě osobního odběru budete informováni e-mailem , formou sms nebo telefonicky ihned, jakmile bude zboží připraveno k osobnímu odběru.

Pokud se dostavíte dříve, než-li Vás kontaktujeme, může se stát, že objednané, opravené či na zakázku vyrobené zboží ještě nebude připraveno k odběru!

Zboží k osobnímu odběru, které dosud nebylo uhrazeno, bude rezervováno v sídle formy po dobu 14 dnů, pokud není dohodnuto jinak. Předem uhrazené, či jiným způsobem rezervované zboží (osobní odběr, zakázková výroba, pozáruční opravy, záloha na objednávku), může zákazník vyzvednout či odebrat kdykoliv dle svého uvážení a to na základě výzvy zaslané zákazníkovi (e-mail, sms atd.).

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, naleznete zde: Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

 


 

 

AUTORSKÁ PRÁVA:

 

Současná galerie, její struktura, grafický vzhled, texty, fotografie a grafika a také prezentované práce jsou výlučným majetkem, jejichž vlastníkem je Mgr. Vladimíra Prošková a podléhají právní ochraně ve shodě s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací a souvisejících zákonů.


 

Všechny vzory bižuterie zveřejněné či vyrobené v galerii, nejedná-li se o zboží jiných výrobců, jsou majetkem Mgr. Vladimíra Prošková a jejich majitelka nesouhlasí s jejich dalším rozšiřováním a napodobováním.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2020.

 


Těšíme se na Vaši objednávku!!

 

 

Tým Bijoux Nemesisheart

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).